Hopp til innhold

Universell utforming

Prinsippet Universell Utforming (UU) brukes mye i utforming av f.eks. tjenester og bygg, og handler om å sette opp løsninger som kan brukes av, og være tilgjengelig for alle. I bygninger og på gater kan det for eksempel vises gjennom ledelinjer som hjelper svaksynte med å ta seg fram.

Vi leverer universiell utforming etter kravene i tek 17 og Norsk standard.

UU inkluderer vindusmarkører, taktile infotavler, taktile skilt, håndløpermerking, taktil etasjetall, taktil gulvmerking, med mer.

Taktil gulvmerking i trapp.