Hopp til innhold

Verdal Bo- og Behandlingssenter

Grande Entreprenør valgte oss som leverandrør av merking og skilting til Verdal bo- og behandlingssenter.

Vi har vært totalleverandør av vindusdekorer, dørmerking, utvendig og innvendig skilting, taktile skilt og gulvmerking.

Vi takker for et fint og givende samarbeid!

GV-reklame har vært leverandør av skilting og foliering i prosjekt Verdal Bo- og behandlingssenter. Vi har opplevd et veldig godt samspill mellom entreprenør, leverandør og byggherre/brukere i denne prosessen, noe som har ført fram til gode løsninger. GV Reklame har bidratt med sine erfaringer og gode råd som har vært verdifulle for oss i våre valg. Prosessen har vært preget av god dialog, lett å få gjennomført møter og befaringer og kort vei fra beslutning til utførelse.

-Per Tore Sandsaunet / Verdal Bo- og Behandlingssenter

Universell markering på gulv.
Taktil gulvmerking i trapp.
Taktil markering for etasjetall.
Taktilt skilt for markering av toalett.
Foliemerking på innendørs dør for avdeling.
Foliemerking på innendørs glass for Arbeidsrom.
Foliemerking på vegg for ambulanser.
Skilt for Sansehage hos Verdal Bo- og Behandlingssenter.
Foliemerking på innendørs glass og dør.
Taktilt kart for bygningsoversikt.
Foliemerking på vegg for hovedinngang hos VBB.
Foliemerking på innendørs glass.
Fasadeskilt for Verdal Bo- og Behandlingssenter.
Foliemerking på innendørs dør for avdeling.
Taktil gulvmerking i trapp.